HANTERING AV PROVER

Vi utför alla typer av provhantering, t.ex. konfektionering, skärning, märkning, placering … Vi tillhandahåller en komplett tjänst för tillverkning och montering av prover så att du får dem redo för kommersiell användning.

Våra tjänster för hantering av prover

att erbjuda dig färdiga provboxa och pärmar

1. Ansökan om prover och tillverkning av prover

När det gäller prover som kräver applicering av din produkt tillverkar vi proverna och applicerar dem på olika stöd i enlighet med din produkt.

Murbruk för att göra prover

Murbruk

Fog för att göra prover

Fogar

Målar för att göra prover

Färger

Silikoner för att göra prover

Silikoner

SATE för att göra prover

SATE

2. Skärning av prover

Vi skär proverna till exakt rätt storlek för att passa den designade provlåda / pärm.

Sågning av träprover

Trä

Skärning av aluminium - metallprover

Aluminium - metall

Skärning av plastprover

Plast

Skärning av keramiska prover

Keramik

3. Märkning av proverna

Vi märker proverna så att de är lätta att identifiera. Detta gör vi med:

Genomskinligt självhäftande papper för märkning av prover

Transparent självhäftande papper

Vitt självhäftande papper för märkning av prover

Vitt självhäftande papper

4. Märkning av proverna

Vi märker dina prover med din företagslogotyp eller namnet på provet med hjälp av följande trycktekniker:

Screentryck på papper

Screentryck på papper

Screentryck på duk

Screentryck på duk

Screentryck på skumplast

Screentryck på skumplast

Stämpling, provmärkningsteknik

Stämpling

UV-glans, provmärkningsteknik

UV-glans

5. Placering av proverna i provlådorna

När proverna har tagits emot och hanterats ser vi till att de placeras i det arrangemang som överenskommits med kunden.

Placera prover i provböcker

6. Krympförpackning

Vi förpackar varuproverna individuellt för att skydda dem och för vidare försäljning eller transport.

Krympning av prover

7. Provvifta

Vi designar och tillverkar provviftar för alla typer av material.

Pantone med plastskruv

Med plastskruv

Pantone med metallskruv

Med skruv av metall

Kvalitet och hållbarhet

Vi garanterar kvalitet och hållbarhet i de projekt vi genomför tack vare våra åtaganden och certifikat.

ISO-CERTIFIERING

Vi prioriterar kvaliteten på våra lösningar. Därför har vi en kvalitetschef som övervakar hela produktionsprocessen i enlighet med ISO-standarder, samt godkännande av leverantörer för att säkerställa att de råvaror vi använder är av högsta kvalitet.

HÅLLBARHET

Vi försöker minska negativ påverkan på miljön genom att vidta åtgärder som inkluderar: rationell användning av resurser, förebyggande åtgärder mot föroreningar, efterlevnad av gällande miljöbestämmelser och spridning av miljöpolicyer bland vårt team, leverantörer och samarbetspartners.

MYTPLAST MILJÖMÄRKEN

Våra kvalitetsmärka: Mytplast eco och Mytplast eco Plus, visar att du samarbetar med en leverantör som tar ansvar för miljön.