TILLVERKNING AV PROVLÅDAR

Med mer än 40 års erfarenhet har vi utvecklat en exklusiv metod för tillverkning av provlådar, displayer och pärmar som garanterar maximal personalisering, kvalitet och effektivitet. Dessutom uppnår vi helt optimerade tillverknings-, leverans- och priser.

Vår metod

Estudio del proyecto de fabricación de muestrarios

1. Undersökning av ditt projekt

Vi låter en av våra specialister leda och samordna ditt projekt från början till slut.

foto paso 2 del método Mytplast

2. Design av skisser

Vi skapar en provbok eller pärmskiss som är måttanpassad och personlig med ditt varumärkes företagsidentitet.

Creación de prototipos de muestrarios

3. Skapande av prototyp

Vi skapar en prototyp som inkluderar en 3D-rendering, den fysiska mock-upen och hanteringstestet med kundens material.

Pruebas para una óptima impresión del muestrario

4. Korrekturtryckning

Vår prepressavdelning utför korrektur av skärlinjen, anpassning av kundens design och färgkorrektur (match-print) för att garantera optimal tryckning av provbox / pärm.

Producción de muestrarios a medida

5. Produktion

Vi startar produktionen av ditt projekt med interna kvalitetskontroller i varje steg av produktionen.
Vi erbjuder även tjänster för hantering av prover.

Nave logística de Mytplast

6. Logistik

Vi använder skräddarsydda förpackningar för den slutliga leveransen av produkten. Vi organiserar transporten till slutdestinationen eller flera destinationer och följer upp de logistiska formaliteterna vid export utanför EU.
Vi hanterar också flera leveranser eller produktionslager (kontakta din försäljningsrepresentant).

Kvalitet och hållbarhet

Vi garanterar kvalitet och hållbarhet i de projekt vi genomför tack vare våra åtaganden och certifikat.

ISO-CERTIFIERING

Vi prioriterar kvaliteten på våra lösningar. Därför har vi en kvalitetschef som övervakar hela produktionsprocessen i enlighet med ISO-standarder, samt godkännande av leverantörer för att säkerställa att de råvaror vi använder är av högsta kvalitet.

HÅLLBARHET

Vi försöker minska negativ påverkan på miljön genom att vidta åtgärder som inkluderar: rationell användning av resurser, förebyggande åtgärder mot föroreningar, efterlevnad av gällande miljöbestämmelser och spridning av miljöpolicyer bland vårt team, leverantörer och samarbetspartners.

MYTPLAST MILJÖMÄRKEN

Våra kvalitetsmärka: Mytplast eco och Mytplast eco Plus, visar att du samarbetar med en leverantör som tar ansvar för miljön.